Pakiet Radcy Prawnego

Pakiety Medyczne
Ubezpieczenie grupowe

DWIE OPCJE OCHRONY

Suma ubezpieczenia (SU) w produkcie WARTA SPOSÓB NA RAKA jest ustalana indywidualnie i może wynieść
 od 30 000 zł do 200 000 zł. Składka zależy od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia oraz wieku osoby ubezpieczonej. Umowa zawierana jest na okres 5 lat i może być przedłużana na kolejne 5-letnie okresy. Pełna ochrona w zakresie zdarzeń objętych ubezpieczeniem rozpoczyna się po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy.

* Terminy liczone od daty złożenia kompletnego wniosku lub otrzymania wymaganej dokumentacji.

DLACZEGO „WARTA SPOSÓB NA RAKA”?

ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

Np. na prywatne badania i wizyty lekarskie, niezbędne leki i suplementy diety towarzyszące terapii,
 wydatki związane z transportem na zabiegi chemioterapii lub radioterapii, uzupełnienie budżetu domowego
w trudnym okresie choroby.

DRUGA OPINIA LEKARSKA POZA GRANICAMI POLSKI

Warta w ramach umowy zorganizuje
 i pokryje koszty analizy dokumentacji przez lekarzy specjalistów za granicą oraz przygotuje opinię na piśmie. „Druga opinia” może pomóc w dalszym leczeniu, poprzez np. zaproponowanie nowego planu leczenia.

WSPARCIE W TRAKCIE LECZENIA (POMOC ASSISTANCE)

Wsparcie specjalistów przez okres aż 10 lat
 od daty diagnozy. Pomoc w formie usług assistance wskazanych w OWU, np. transport medyczny, wizyta pielęgniarki/lekarza, pomoc psychologa, zwrot kosztów peruk, opieka nad dziećmi.

Ankieta Produktowa

Częstotliwość opłacania składek