Pakiet Radcy Prawnego

Pakiety Medyczne
Ubezpieczenie grupowe

PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE „WARTA EKSTRABIZNES PLUS"

Zdarzenie Ubezpieczeniowe Propozycja 1 Propozycja 2 Propozycja 3
 • Zgon
 • Urodzenie się dziecka
  Urodzenie się dziecka 2 000.00 1 500.00  
 • Utrata zdrowia
  Trwały uszczerbek ubezpieczonego w wyniku wypadku (za 1%) 600.00 400.00 400.00
  Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. podstawowy) 20 000.00 6 000.00 6 000.00
  Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. rozszerzony) 20 000.00 6 000.00 6 000.00
  Poważne zachorowanie ubezpieczonego (kat. rozszerzony plus) 20 000.00 6 000.00 6 000.00
  Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku 50 000.00 10 000.00 10 000.00
  Niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego 50 000.00 10 000.00 10 000.00
 • Leczenie
  Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego:
  za dzień pobytu w wyniku choroby 100.00 / 100.00 / 100.00 60.00 / 60.00 / 60.00 60.00 / 60.00 / 60.00
  za dzień pobytu w wyniku wypadku 250.00 / 125.00 / 125.00 100.00 / 50.00 / 50.00 100.00 / 50.00 / 50.00
  za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 350.00 / 175.00 / 125.00 200.00 / 100.00 / 50.00 200.00 / 100.00 / 50.00
  jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku choroby 1 000.00 500.00 500.00
  jednorazowe świadczenie za pobyt na OIOM w wyniku wypadku 1 000.00 500.00 500.00
  za dzień pobytu w związku z rehabilitacją 50.00 30.00 30.00
  za dzień pobytu w związku z rehabilitacją 300.00 / 150.00 / 125.00 150.00 / 75.00 / 50.00 150.00 / 75.00 / 50.00
  za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy 300.00 / 150.00 / 125.00 150.00 / 75.00 / 50.00 150.00 / 75.00 / 50.00
  za dzień pobytu w wyniku zawału/udaru 200.00 / 150.00 / 100.00 120.00 / 90.00 / 60.00 120.00 / 90.00 / 60.00
  Operacje ubezpieczonego Plus (kat. zamknięty) 7 000.00 4 000.00 4 000.00
 • Pomoc w nagłej potrzebie
  Assistance - wariant rozszerzony TAK TAK TAK
Składka (w PLN od osoby): 80.00 55.00 45.00
  Wybieram Wybieram Wybieram